Nadzór nad działami księgowości

Nadzór nad działami księgowości

Pracujemy uniwersalnie. Dużym jednostkom oferujemy sprawowanie nadzoru nad działami księgowości. W Firmie Klienta pozostaje dział księgowości w okrojonym zakresie, nie wymagającym posiadania przez pracowników wysokich kompetencji. Nad rzetelnością prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz prawidłowością rozliczeń podatkowych czuwają nasi wysokowykwalifikowani pracownicy. Klient zyskuje pewność, że księgowość pracuje prawidłowo, gdyż odpowiedzialność w całości przejmuje Nasza Firma.