Oferta elektroniczna

Oferta elektroniczna

Pracujemy nowocześnie. Udostępniamy Naszym Klientom aplikację internetową służącą do przekazywania nam dokumentów do zaksięgowania. Klient może smartfonem zrobić zdjęcie faktury i od razu przekazać ją do księgowości. Klient zyskuje dostęp do archiwum całej dokumentacji księgowej, a także dostęp online do rozrachunków swojej firmy oraz możliwość generowania przelewów bankowych. Wymiana dokumentów odbywa się elektronicznie, ale już ich prawidłowym ujęciem w księgach zajmuje się dedykowana każdemu podmiotowi księgowa. W ramach oferty elektronicznej pracujemy także bezpośrednio na serwerach Naszych Klientów, co umożliwia całkowite wyeliminowanie wymiany dokumentów na linii Klient-Księgowość-Klient.